Geboorte en erkenning

Print

Wanneer een kind geboren wordt, moet dit aangegeven worden in de gemeente waar het kind werd geboren, ten laatste vijftien dagen na de bevalling. De erkenning van een kind moet gebeuren wanneer de ouders van het kind niet gehuwd zijn. Dit kan voor of na de geboorte.

De aangifte gebeurt door de moeder en/of de vader/meemoeder. 

De vader of meemoeder kan het kind enkel aangeven:

 • als hij of zij gehuwd is met de moeder
 • als hij of zij voor de geboorte het kind erkend heeft.

 

 • Je identiteitskaart.
 • Het medisch geboorteattest.
 • Je trouwboekje als je gehuwd bent met de moeder of de akte van erkenning als je het kind voor de geboorte erkend hebt.

 

Dit is gratis. 

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader/moeder– of meemoederschap bestaat tussen zichzelf en het kind. Je kan een kind voor of na de geboorte erkennen.

PROCEDURE

Beide ouders melden zich bij de dienst burgerlijke stand. Er wordt een akte opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

WAT MEEBRENGEN?

Erkenning voor de geboorte:

 • Identiteitskaarten van de ouders.
 • Een attest met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum afgeleverd door de gynaecoloog.
 • Als je als erkenner niet de Belgische nationaliteit hebt: bewijsstukken waaruit blijkt dat je volgens jouw persoonlijk statuut een kind kan erkennen.

Erkenning na de geboorte:

 • Identiteitskaarten van de ouders. Beide ouders moeten aanwezig zijn. Vanaf 12 jaar moet het kind ook aanwezig zijn en zijn/haar toestemming geven
 • Een geboorteakte als het kind niet in Lummen geboren is
 • Als de erkenner niet de Belgische nationaliteit bezit: bewijs dat je volgens jouw persoonlijk statuut en volgens jouw vreemde wetgeving een kind kan/mag erkennen. Dit attest bekom je bij de betreffende Ambassade in Brussel.

PRIJS

Gratis

Sinds 2019 organiseert de gemeente Lummen een geboortefeest waarop alle kersverse ouders en hun gezin worden uitgenodigd. Tijdens dit geboortefeest ontvangen ze een geboortekoffertje met daarin allerlei leuke cadeautjes aangeboden door de gemeente en lokale handelaren.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox